İçeriğe geç

KOSGEB Kredi Başvurusu Şartları

  KOSGEB başvurusu ve destek türlerini merak edenler için makalemiz faydalı olacaktır. Küçük ve büyük işletmelere hızlı destek programı için başvuru kriterleri vardır. Bu kriterleri şu şekilde sıralamak mümkündür. İki bileşenden oluşan destek programın bileşenleri şöyledir.

  1. Birinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü”nde faaliyet gösteren MKİ’ler için işletme sermayesi desteği
  2. İkinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü”nde ya da “Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü”nde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler için işletme sermayesi desteği

  Başvuruda bulunmak isteyenler ikisine birden başvuramaz. Bu iki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir. Bazı işletmeler KOSGEB veritabanında kayıtlı olmaları şartıyla başvuru yapabilirler. Ayrıca KOBİ Beyannamelerinin güncel ve onaylı olması gerekir.

  Ölçek kriteri gereği mikro ve küçük ölçekli işletmeler başvuru yapabilirler. Sektör kriteri olaraksa birinci bileşene Gelir İdaresi Başkanlığının mali kayıtlarında bulunan sektör kodları arasında olanlar başvuru yapabilirler. En az birinde faaliyet göstermesi gerekir. Bu sektörler;

  • İmalat sektörü (NACE Rev 2 – Kısım C)
  • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 – Bölüm 72)

  İkinci bileşene ise 2017 ve sonrasında kurulan ve kayıtlarda sektör kodu bulunan sektörlerden en az birinde faaliyet gösterilmesi şartı vardır. Bu MKi’ler yenilikçi olanlardır. Sektörler ise;

  Destek Türü ve Limitleri

  Destek türü, “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” olacaktır. Ödeme onayı, işletmenin 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı çalışan sayısını ödemeye esas ay (2021 Haziran, Temmuz, Ağustos) itibariyle muhafaza etmesi şartıyla verilecektir.

  Ölçeğe göre geri ödemeli destek üst limitleri:

  – Mikro  işletmeler: 10.000 X 3 ay =30. 000 TL

  – Küçük  işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75.000 TL

  – Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere 2021 yılında gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecektir.

  Destek kapsamındaki uygun giderler nelerdir?

  Destek, ilgili ödemeye esas aylardaki (2021 Haziran, Temmuz, Ağustos) aşağıdaki giderler için ödenir. Bu giderler şöyledir:

  • Personel giderleri
  • İşyeri kirası
  • Düzenli işletim giderleri
  • Malzeme giderleri

  Bileşen 2 kapsamında ilave olarak, yenilikçi genç MKİ’lerin 2021 yılı içinde gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen aşağıdaki giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek ödenir:

  • Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)

  Güncel bilgiler ve detay için KOSGEB resmi internet sitesine bakabilirsiniz.