İçeriğe geç

Çeyiz Parası İçin Ne Gerekli?

  Çeyiz parası evlenme ödeneği olarak geçer. Evlenme ödeneği ölüm geliri veya aylığı alırken evlenen ve aylığı kesilen kız çocuklarına bir kereye mahsus olarak verilmektedir. Evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen ölüm yardımıdır. Evlenme ödeneğinin ödenmesi için kız çocuğunun dilekçe yazarak kuruma başvurması gerekir. Eğer evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçe ile birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin kuruma verilmesi gerekir. Evlenme ödeneği almaya hak kazanan kız çocuklarırın gelir veya aylıkları evlenmeleri durumunda evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başında durdurulur. Durdurulduğu tarihten iki yıl sonra kesilir ve başka hak sahipleri varsa onların gelir veya aylıkları yükseltilir.

  Kız çocukları evlendikten sonra boşanmaları durumunda aylıklarını tekrar talep edebilirler. Ancak evlendikleri tarihten sonra iki yıl içinde boşanmışlarsa bu iki yılın geçmesini beklemeleri gerekir. İki yıl dolunca tekrar başvurup talepte bulunabilirler. İkinci evliliklerinde çeyiz parası talep edemezler.

  Çeyiz Parası İçin Ne Gerekli?

  Evlenme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? sorularını merak edenler makalemizden gerekli bilgiye ulaşabilirler. 

  Çeyiz parası almak isteyen yetim kız çocukları bazı belgeleri hazırlayarak başvuru yapmak durumundadırlar. Bu belgeler şu şekilde sıralanır:

  • Gelir aylık ödenek talep belgesi (Bu belge kurum tarafından hazırlanır)

  Bu belgenin hazırlanması yeterlidir. Gelir aylık ödenek belgesi ile birlikte aşağıdaki yerlere müracaat edilebilir:

  • 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki evlenme ödeneği için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine
  • 4(a) (SSK) kapsamında evlenme ödeneği işlemleri için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine,
  • 5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise dilekçe ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine

  Kız çocuğunun durumuna göre başvuru müracaat edilmesi gereken yerler farklılık gösterir. Yukardaki yerlere giderek gelir aylık ödenek talep belgesi teslim edilir ve çeyiz parası için gerekli talep oluşturulur.