İçeriğe geç

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvancılık Kredisi

  Ülkemizde hayvancılığın artması amacıyla uygun faiz oranları ile hayvancılık kredisi verilmektedir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi bu hizmeti vermektedir.

  Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvancılık Kredisi

  Ziraat Bankası tarafından verilen 7 yıl vadeli işletme kredisi 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kredi koyun, keçi, inek gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen kişilere özel olarak verilmektedir. Bu krediden faydalanmak isteyenler Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru yapabilirler. Özellikle Ziraat Bankası başta olmak üzere devlete ait bankaların verdiği destekler, ülkemizde hayvancılığın gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Vatandaşa destek olarak bu sektörün gelişmesi ve insanların zorlanmaması amaçlanmaktadır. Uygulanan düşük faiz ile kişiler iş kurarken yada var olan işlerini devam ettirebilmek için gerekli parayı bulabiliyorlar.

  Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından “Tarımsal Üretime Düşük Faizli Yatırım, İşletme Kredisi Kullandırımına Dair Karar” kapsamında, 2020 – 2022 yıllarında verilecek hayvancılık kredileri için Resmi Gazete’de karar yayımlanmıştır. Aynı zamanda gazetede bu krediye dair ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Faiz oranları ve kredi şartları detaylı olarak yazılmıştır.

  Hayvancılık Kredisi için Nasıl Başvuru Yapılır?

  Bu krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar öncelikle gerekli belgeleri tamamlayarak Ziraat Bankası şubelerine gelmeliler. Şubede gerekli başvuruyu yapabilirler. Gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz:

  Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi İçin Gerekli Belgeler

  Gerçek kişiler için gereken belgeler şu şekildedir:
  • Nüfus cüzdanı16
  • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
  • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
  • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
  • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
  Tüzel kişiler için gereken belgeler şu şekildedir:
  • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
  • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
  • Oda kayıt belgesi
  • Vergi levhası
  • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
  • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
  • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
  • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler