İçeriğe geç

Hisse Senedi Fiyatı Nasıl Artar Azalır?

  Hisse senedi şirketlerin ortaklarına sahip oldukları sermaye payını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara denir. Bir şirkette 100 tane hisse senedi varsa 5 tanesini değerini ödeyerek alabilirsiniz. Şirketin yüzde 5 ortağı olursunuz ve o hisse senedi size şirkete kar ve zarar ortaklığı verir. Yönetim kuruluna katılma ve oy hakkı gibi sorumluklarınız olur. Bu şirkete ortak olduğunuz anlamına gelir. Hisse senetlerinin değerleri artar ve azalır. Bu bazı durumlara bağlı olarak gelişir. Makalemizde hisse senedi fiyatı nasıl artar ve azalır konusunu anlatacağız.

  Hisse Senedi Fiyatları Neye Göre Değişiyor?

  Yatırım yapmaya başlayanlar yada düşünenlerin merak ettiği ilk soru hisse senetlerinin değerlerinin neye göre değiştiğidir. Bu fiyatlar neyi baz alarak belirlenir ve değişir. Tek bir yanıtı olmayan bu soru için verilebilecek ilk cevap arz talep dengesi denilebilir. Yatırımcıların talebi doğrultusunda arz ve talep koşulları değişir ve denge fiyatı oluşur. Arz fazla olursa fiyatlar artar. Talep düşük olursa fiyatlar düşer. Bu temel sebep olsa da hisse senetlerinin değerlerinin düşmesini ve artmasını etkileyen başka faktörlerde vardır. Hisse senetlerinin elden çıkarılmak istemesi de fiyatları düşüren nedenlerdendir. Eğer hisse senedi popüler hale gelirse buda fiyatın yükselmesine neden olan bir sebeptir. Bir çok sebep fiyatları değiştirse de en temel sebepleri bu şekilde anlatabiliriz.

  Hisse Senedi Fiyatlarını Etkileyen Sebepler Nelerdir?

  Hisse senedini fiyatlarını etkileyen sebepler ikiye ayrılır. Mikro ve makro sebepler olarak ayrılan bu sebepler yatırımlarda hisse senedi fiyatlarını etkileyen sebeplerdir.

  Mikro sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Teknolojiye uyumluluk,
  • Yeni iş haberleri,
  • Gelecek planlaması,
  • Rekabet artışı,
  • Şirket projeleri,
  • Ciro artması ya da düşmesi,
  • Üretim artışı,
  • Başarılar,
  • Çalışma modeli,
  • Şirket yönetimi

  Makro sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Ülkedeki faiz oranlarının artması,
  • Dünya ya da ülke ekonomisinin seyri,
  • Ekonomide yavaşlama ya da büyüme,
  • Petrol fiyatları,
  • Küresel piyasalardaki durum

  Bütün bu sebeplerin dışında önemli olan bir etken daha vardır. Bu sebep politikadır. Politikanın durumu borsayı doğrudan etkiler. Yaşanan sorunlar ve belirsizlikler piyasaları olumsuz şekilde etkiler ve hareketliliğe neden olur.