İçeriğe geç

İskan Kanunu Devlet Kira Yardımı

  Devlet bir çok alanda vatandaşlara kira yardımı yapmaktadır. Bunlardan birisi kentsel dönüşüm sebebiyle verilen kira yardımıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, gerekli durumlarda, afet riski altındaki yapılardan anlaşma yapılarak tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabilmektedir. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen hak sahipleri kriterlere uyuyorlarsa yardım alabilirler.

  İskan Kanunu Devlet Kira Yardımı

  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşma sonucundan bu kişilere yardım yapılması kararı alınmıştır. Kira yardımı, enkaz bedeli gibi ödemeler yapılmaktadır. 5543 Sayılı İskân Kanunu kapsamında hak sahibi ailelere kira yardımı yapılır. Yıkılma riski olan yapılar da 5543 Sayılı Kanun kapsamında tahliye edilir. Bu süreçte evleri boşaltılan kişiler kira yardımı alabilir. Başvuruda dikkat edilen hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  İskân Kanunu kapsamında kira yardımı ödemesi aylık olarak ödenir. Bu ödemeler en fazla 18 ay devam eder. İlk beş aylık ödeme taşınma yardımı olarak toplu olarak verilebilir. Kira yardımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlüklerine giderek yada e-Devlet üzerinden yapılabilir.

  İskân Kanunu Kira Yardımı Başvurusu İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

  • Başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Konutun bağımsız kısmını gösteren tapu belgesi
  • Tapu arsa paylı ise Emlak Vergi Beyannamesi ya da son üç aya ait doğal gaz, elektrik, su faturalarından herhangi birisinin aslı
  • Tapu kaydı
  • IBAN numarası
  • Vekâletnamenin hem aslı hem fotokopisi
  • Vekâlet eden kişinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi
  • Taşınma yardımı için ıslak imzalı adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve son üç aya ait fatura, riskli yapı belirtme yazısı, IBAN
  • İş yeri kiracıları için başvuru formu, nüfus cüzdanı, riskli bina adresinin vergi levhası, riskli yapı belirtme yazısı, IBAN

  Vekâletname ile yapılan başvurularda;

  • Sadece kira yardımı başvurusu yapılması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir.” ibaresinin,
  • Hem kira yardımı başvurusu yapılması ve hem de yapılacak kira yardımı ödemesinin alınması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira yardımı bedellerini almaya yetkilidir.” ibaresinin, yer alması gerekir.
  • Vekâletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekir.