İçeriğe geç

Setcard Gift Bakiye Nasıl Kullanılır?

  Setcard kart çeşitleri ve yenilikler şu şekildedir; Hediye Kart, Setcard Yakıt, Turnike Sistemleri, Kampüs, Temassız Kart Özelliği ve Setcard Mobil ile zenginleştirdiler. Bu yenilikler ile daha fazla alanda kullanılmaktadır. Setcard gift ise hediye kartı olarak hizmet vermektedir.

  Setcard Gift Kart Nedir?

  Bağlılığı ve motivasyonu arttırarak “Çalışan-Kurum” ekseninde güçlü bir köprü kurmanıza yardımcı olan Hediye Kart, firmalara sunduğu prim maliyet avantajının yanı sıra pek çok farklı noktada kullanılabilir olduğundan, kullanıcılarına da seçim özgürlüğü sağlıyor.

  Bunların yanısıra vergi avantajı, fatura kolaylığı, opsiyonel kolaylık, online sistem ile takip kolaylığı sağlamaktadır.

  Setcard Hediye Kartı Avantajları şu şekildedir. Resmi internet sitesinden aynen alınmıştır.

  Hediye Kartın tüm personele ikramiye veya sosyal yardım mahiyetinde verilmesi durumunda:
  Herhangi bir üst sınır yoktur, sadece personele ödenen ücret ve işin/şirketin hacmi ile ölçülü olması beklenir. Ayni yardım niteliğinde olduğundan sigorta priminden muaftır fakat ücret bordrosuna dahil edilmek suretiyle GVK.nun 94. maddesinin (1) numaralı bendine göre KDV dahil rakam üzerinden gelir vergisi tevkifatına tutulması ve bununla birlikte ücret bordrosuna dâhil edilmek suretiyle ücret olarak ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtların Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Personele verilecek ödüllerin nakit yerine hediye kartı ile verilmesi neticesinde (Sigorta primlerinden muaf olması sebebiyle) %38,47 oranında bir avantaj sağlanmaktadır.

  Hediye Kartın satış personeline satışları teşvik mahiyetinde verilmesi durumunda:
  Firma tarafından hedeflenen satış rakamlarına ulaşmak amacı ile satış hedeflerini yakalama başarısına gösteren satıştan sorumlu çalışanlarına verilen Hediye kartlarının ücret bordrosuna dahil edilmek suretiyle GVK.nun 94. maddesinin (1) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutularak aynı Kanunun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte ücret bordrosuna dâhil edilmek suretiyle satış personeline ücret olarak ödenmesine ilişkin düzenlenen kâğıtların Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Bu nedenle alınan faturalar GVK.nun 94. maddesinin (1) numaralı bendine göre ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gider niteliğinde olduğundan KDV si indirim konusu yapılabilmektedir. Ayni yardım niteliğinde olduğundan sigorta priminden muaftır. Personele verilecek ödüllerin nakit yerine hediye kartı ile verilmesi neticesinde (Sigorta primlerinden muaf olması ve KDV indirimi sebebiyle) %47,10 oranında bir avantaj sağlanmaktadır.

  Setcard Gift Kart Nasıl Kullanılır?

  Setcard kullanıcıları kartlarını kullanabilmek için sadece anlaşmalı mağazalara gitmeniz yeterlidir. Mağazadan istediğiniz ürünleri aldıktan sonra ödemenizi kartınız ile kolayca yapabilirsiniz. Kredi kartı gibi pos cihazı yardımı ile ödemeniz tamamlanır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hangi mağazalarda kullanabileceğinizi ilinize ve ilçenize göre listeleyebilirsiniz.

  Setcard Geçen mağazalar için tıklayınız.