İçeriğe geç

Çalışma İzni Sorgulama

  Çalışma izni Türkiye Cumhuriyetinde bulunan ve çalışmak isteyen yabancıların alması gereken bir belgedir. Bu belgenin çıkıp çıkmadığını anlamak için sorgulama yapmak gerekir. Çalışma izni olmadan bir yabancıyı çalıştırmak yasal değildir. Yasal olarak çalışmak isteyen her yabancı bu belgeyi almak zorundadır. Çalışma izni olmayan yabancıları çalıştırmak hukuki sonuçlar doğurur.

  Çalışma izni verilmesinin amacı Türkiye’de yaşayan yabancıların denetlenmesi ve kontrolünün sağlanması için önemlidir. İnceleme ve sorgulamalar yapılarak işçi haklarını korumak için bu izin verilir yada verilmez. Gereken süreç tamamlanıp çalışma izni onaylandıktan sonra yabancı şahıs Türkiye’de çalışabilir.

  Çalışma İzni Sorgulama Nasıl Yapılır?

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden çalışma izni sorgulama işlemi oldukça kolay ve pratiktir. Gereken başvurular yapıldıktan sonra başvurunuzun durumunu sorgulamak istiyorsanız aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz. Böylece online olarak kolay ve hızlıca başvuru sürecinizi takip edebilirsiniz.

  Çalışma izni sorgulama sayfası için tıklayınız.

  Sorgulama sayfasında sizden istenen alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup sorgulama yapabilirsiniz.

  Çalışma İzni İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

  Genel hatlarıyla istenen belgeler şunlardır:

  • Kişiye ait diploma yada mezuniyet belgesi (Türkçeye çevrilmiş ve onaylanmış hali)
  • Yüksek öğrenimini yurtdışında tamamlayan yabancı işçiler için denklik belgesi
  • Eğitim kurumlarında faaliyet gösterilecek olması halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş yeterlilik belgesi,
  • En az altı ay geçerlilik süresi olan ikametgah izni
  • Pasaport kopyası

  Çalışma izni sorgulama öncesi çalışma iznine ilişkin, işveren tarafından verilmesi gereken evraklar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Çalışma izni için başvuru formu
  • Faaliyet belgesi, onaylı kar zarar tablosu ve bilanço
  • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
  • Noter onaylı vekaletname,
  • İşveren ile yabancı işçi arasındaki iş sözleşmesi
  • İş yerinde yabancı uzman çalıştırmak isteniyorsa bu işyerinde çalıştırılan Türk vatandaşlarına dair ücret bilgisi

  Yurtiçi başvuruları için yabancı işçi tarafından iletilmesi gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

  • İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi
  • En az altı ay süreyle geçerli oturma izninin kopyası
  • Olması halinde referans mektubu
  • Pasaport kopyası
  • Diploma kopyası

  Çalışma izni için gerekli sürecin tamamlanması ve çalışma izni sorgulama sürecine geçilmesi için işveren tarafından sunulması gerekli evraklar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Çalışma izni müracaat dilekçesi
  • Bir önceki seneye dair bilanço
  • Çalışma izni formu
  • Faaliyet belgesi
  • Türk Ticaret Sicili Gazetesi
  • Müracaat edenin noterce onaylanmış vekaletnamesi

  Online olarak yapılan ilk başvurunun yapılmasından sonra gereken evrakların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gerekir.