Devlet yaşadığımız zorlu zamanlarda esnafa destek olmak için Esnaf Destek Paketi vermektedir. Bu pakette 1000 TL + büyük şehirler için 750 TL, küçük şehirler için 500TL kira yardımı yapılacaktır. Ayrıca küçük çaplı işletmelere 3 ay aylık 1000 TL destek verilecektir. Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre verilecek kira yardımı ile ilgili bazı şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafa 3 ay boyunca kira yardımı verilecek. Bu yardımlar büyük şehirlerde 750 TL, küçük şehirlerde 500 TL olarak belirlenmiştir.
Esnaf Kira Desteği ile ilgili henüz başvuru şartlarının genel hatları bildirilmiştir. Diğer süreçler belirlendikten sonra detaylı açıklama yapılacaktır.

Esnaf Kira Desteği Detayları Nelerdir?

  • Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleriyle, deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecri misillerin ödeme süreleri başvuru şartı aramadan 1 yıl süreyle ertelenmiştir.
  • Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağlandı.
  • Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için bir değerlendirme yapılarak indirim yada ödemede erteleme sağlanabilecek.
  • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden süreç içinde sözü edilen bedeller alınmayacak, sözleşme süreleri uzatılabilecek.
  • Peşin ödeme yapan ama iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri için salgın süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

Basit usule tabi olan işyeri sayılmak için gerekli genel şartlar şu şekildedir:

  • Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak. Bu şartta işyerinde yardımcı işçi, çırak olması şartı bozmaz. Ayrıca geçici olarak mecburen işinin başında olamama durumu da şartı bozmaz. Eğer işyeri sahibi öldüyse eşi, küçük çocukları namına işe devam edilirse yine şart bozulmaz.
  • İşyeri iş sahibine ait ise emsal kira bedeli, kira ise yıllık kira bedeli toplamı (Büyükşehir belediye sınırları içinde ise 2020 takvim yılı için 11.000 TL, büyükşehir belediye sınırları dışında ise 2020 takvim yılı için 7.000 TL’yi aşmamalıdır.)
  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

Yukarıda sayılan şartları karşılamanız durumunda basit usule tabi işletme olarak kabul edilirsiniz. Esnaf kira desteğinden faydalanabilirsiniz.