İçeriğe geç

Mirasçılık Belgesi Nedir?

  Bir şeyin bir kişi veya topluluktan diğerine geçmesi, başkasından kalan, tevarüs edilen şey anlamına gelen miras, kişiye kan bağı olan birinci derece akrabalarından kalan mallardır. Miras nakit, taşınmaz mallar, yatırım yada alacaklar şeklinde kalabilir. Eşyalarda miras kalabilir. Ölen kişinin yasal mirascıları vardır. Bu mirasçılar sırasıyla eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, kardeşleri, büyükanneleri, büyükbabaları, amcaları, halaları, teyzeleri ve dayılarıdır. Öncelik sırasına göre bu şekilde gitmektedir. Vefat eden kişi ayrıca vasiyetname yazarak mirasını istediği kişi yada kişilere bırakabilir. Ayrıca kime neyin yada ne kadarının verileceğini belirtebilir.

  Mirasçılık Belgesi Nedir?

  Mirasçılık belgesi kişinin ölmesi ile miras kalan mal varlığının kaldığı kişilerin kime geçtiğini belirten ve mirasçının bu haklarını alabilmesi için kullanabileceği belgedir. Bu belgenin diğer adı veraset alamıdır. Mirasçılık belgesi mirascıların kendilerine kalan mal varlığı ve borçların geçmesini sağlayan bir belgedir. Miras bırakan kişi vasiyetname hazırlayabilir. Eğer böyle bir durum varsa miras ölen kişinin istediği şekilde bölünür. Ancak vasiyetname yoksa miras hukuku ile belirlenen şekilde mirasçılara pay edilir.

  Miras pay edilirken ölen kişinin sırasıyla eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, kardeşleri, büyükanneleri, büyükbabaları, amcaları, halaları, teyzeleri ve dayıları sırasıyla miras hakkından faydalanırlar. Kişi öldüyse yada gaiplik kararı çıkmışsa varisleri miras alma hakkına sahiptir.

  Kendisine miras kalan kişiler haklarını kullanabilmek için mirasçılık belgesi almalıdırlar. Mirasçılık belgesini alabilmek için başvuran kişinin miras kalan birisi olması gerekir. Mirasta hakkı olmayan kişi başvuramaz.

  Mirasçılık belgesi alabilmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

  • Notere Giderek Mirasçılık Belgesi Başvurusu : Bu yöntemle notere giderek veraset ilamını hızlıca çıkarabilirsiniz.
  • Sulh Hukuk Mahkemesine Giderek Mirasçılık Belgesi Başvurusu : Mirasçılardan birisinin başvuru yapması gerekir.

  Bu yöntemler ile başvurarak kolayca mirasçılık belgenizi çıkartabilirsiniz. Ancak bazı ince noktalar vardır. Bu durumlara sahip olan kişiler bu iki yöntem ile mirasçılık belgesi çıkartamazlar. Bu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Mirasçılardan birisi yada birden fazlası yabancı uyruklu ise Milletlerarası Özel Hukuk kurallarına göre Sulh Hukuk Mahkemesi ile bu belgeyi çıkartması gerekir.
  • Soy bağı yada yasal mirasçılık tespit edilemiyorsa Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır.
  • Nüfus kayıtları yeterince açık değilse Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır.
  • Vasiyetname varsa Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır.

  Bu durumlarda sadece Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulması gerekir.

  Yasal Olarak Miras Hakkı Tanınan Kişiler Kimlerdir?

  Vefat eden kişinin yasal mirasçısı olan kişileri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Evli ise o evlilik içinde doğan çocuklar yasal mirasçılardır.
  • Evlatlık alınan çocuk varsa birinci zümreden mirasçı kabul edilir.
  • Evlilik dışı doğan çocuklar varsa bunlarda yasal mirasçıdır.
  • Eşi yaşıyorsa bu eş yasal mirasçıdır. Boşanma durumu var ise eş yasal mirasçı olamaz. Boşanma durumu var ise boşanılan eş hiç bir durumda mirasçı olarak hak alamaz.